NOVINKY

Technologie SUPER SPACER zahrnuta do standartní výbavy oken a to bez príplatků.

 

Plastová okna Dvůr Králové, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška, královedvorský kraj, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov
 


 

Montáž plastových oken a dveří

Plastová okna a dveře jsou z výroby zkompletována a seřízena na střední hodnotu. Jejich zabudování do stavby nevyžaduje zvláštní technické nároky, ale je nezbytně nutné dodržovat technologický postup, pečlivost a čistotu. Protože při zabudování může dojít k drobným nepřesnostem , je nutné po montáži provést mechanické seřízení kování.

Montáž plastových oken zahrnuje tyto pracovní operace:
    - vysazení křídla z rámu 
    - osazení kotev do rámu 
    - usazení rámu okna do ostění 
    - upevnění rámu kotevními plechy, nebo hmoždinkami 
    - stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr 
    - vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem 
    - uzavření spáry trvale pružným tmelem 
    - osazení parapetu a provedení omítek 
    - očištění rámu 
    - zpětné nasazení křídla 
    - kontrola a seřízení kování

Plastová okna můžeme osazovat do hrubého zdiva nebo do hotového ostění. Upevnění oken do ostění se provádí pomocí kotevních plechů nebo speciálních kotevních hmoždinek. Hmoždinky používáme zejména při montáži do hotového ostění a do klasických stavebních materiálů (cihla. porobeton, apod.). Nevhodné jsou všude tam, kde může při vrtání otvorů pro hmoždinku dojít k vychýlení osy otvoru. Kotevní plechy naopak nelze použít do již hotového ostění. Způsob uchycení kotevními plechy a kotevními hmoždinkami je uveden na následujících nákresech. 

Vlastní osazení zahájíme přeměřením stavebních otvorů a stanovením výšky osazení oken v celé budově.

Z rámu oken vysadíme křídla a do obvodu rámu osadíme kotevní plechy. Rozmístění kotevních prvků provádíme podle následujícího nákresu. 

Rám okna ustavíme do ostění a zaměříme svislost a vodorovnost rámu. Rám provizorně zlehka uchytíme klíny v rozích. Překontrolujeme přesnost zaměření, protože na jeho pečlivosti závisí správná funkce kování a dobré utěsnění oken. Po důkladné kontrole přistoupíme k ukotvení:

a) při použití kotevních plechů označíme otvory pro hmoždinky, otvory vyvrtáme, osadíme hmoždinkami a kotevní plechy připevníme do hmoždinek pomocí vrutů. Při tomto způsobu montáže lze použít také nastřelovacích hřebů.

b) při použití kotevních hmoždinek vyvrtáme speciálním dlouhým vrtákem do zdiva přes okenní rám otvory pro osazení hmoždinek. Hmoždinky zasuneme do otvorů a rám přitáhneme šrouby. Dotažení musí rám pevně fixovat a nesmí dojít k jeho deformaci.

Spáru mezi oknem a ostěním je nutno dokonale utěsnit. Pro tento účel se používají polyuretanové pěny, které zajistí dobrou tepelnou izolaci a přitom pružnost výplně mezi ostěním a oknem. Pro utěsnění spáry mezi omítkou a rámem doporučujeme provést zatmelení silikonovým tmelem.

Okna která jsou pouze sklápěcí nemají možnost dodatečného seřízení, proto jejich osazení vyžaduje maximální přesnost.

Pozor !
Je nepřípustné vyplňovat spáry maltou nebo jiným nestlačitelným materiálem. Plastové profily vyžadují možnost dilatace vlivem změn teploty okolí.


Po zatmelení spár a očištění provedeme na sestaveném okně kontrolu funkce a seřízení kování (viz návod na seřízení kování).

Na závěr montáže nasadíme krytky kování a krytky vodní drážky.

Po dokončení zednického zapravení, nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii. 

Pozor ! 
Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k silnému přilnutí fólie k podkladu (zvláště na jižní nebo západní straně objektu vlivem zahřátí sluncem) a ta se pak velmi obtížně odstraňuje.
 

 

ČIŠTĚNÍ PO MONTÁŽI

Okna a dveře z umělých hmot jsou odolná proti vápnu a cementu. Pouze skleněné tabule mohou být ohroženy. Čerstvé postříkání maltou odstraníte čistou vodou. Odstranění ztvrdlých zbytků malty může při neodborném provedení způsobit poškrábání profilů nebo poškození kování a poškrábání skla. Ztvrdlé postřiky malty odstraníte opatrným oklepáním, jenž následuje po jejich navlhčení. V závěsech (pantech) a těsnění zůstávají zbytky malty vedou k funkčním poruchám. Také tyto musí být pečlivě ošetřeny. Čištění obvodových drážek, které se nacházejí na rámu okna, je nutno věnovat zvláštní pozornost. Nejlépe je okna před zednickými pracemi ochránit igelitovou fólií, a tím se vyhnete nepříjemnému čištění od nánosu malty.


ÚDRŽBA KOVÁNÍ


Naolejováním pohyblivých částí kování zajistíte trvalou funkci oken a dveří. Tyto údržbové práce by měly být občas prováděny několika kapkami oleje či aplikací ve spreji. Těžce fungující kování bude fungovat opět lehce a bude zabráněno pozdějším nákladným opravám. Ke konzervaci používejte pouze mazací prostředky neobsahující složky, jenž na sebe vážou nečistoty (s výběrem poradí personál specializovaných prodejen). Ošetření se týká především rámových uzavíracích protikusů, pohyblivých čepů na kování křídla a části kování nacházející se na horní části okna, jenž spojuje rám s křídlem a zajišťuje jeho výklop.


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Profily oken a dveří mají hladký povrch, který lze očistit a jednoduše ošetřovat. Následující údaje tuto práci ještě více ulehčí:

* tekuté čističe pro domácnost, které jsou určeny pro povrchy z umělých hmot,
rozpustí každou normální nečistotu
* obzvlášť tvrdošíjné skvrny můžeme odstranit nevláknitým hadříkem, který
lehce navlhčíme benzínem (nepoužívejte benzín do spalovacích motorů
vozidel!)
* nepoužívejte žádné hrubé chemické prostředky na drhnutí (prostředky
s písky), rovněž nepoužívejte ostré předměty ke škrábání
* nepoužívejte žádná rozpouštědla (ředidla, či jiná). Povrchová úprava oken
a dveří by tím byla narušena a následkem by bylo možné zbarvení profilu
a zvýšená možnost znečištění